Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมถุงมือ / กระบวนการอบแบบพิมพ์ให้แห้ง
(Oven1)

กระบวนการอบแบบพิมพ์ให้แห้ง
(Oven1)

 

เป็นการระเหยน้ำที่ติดเป็นฟิล์มบนแบบพิมพ์แห้งจนหมด ก่อนจุ่มในสารช่วยจับตัว (coagulanttank)

ช่วงระยะการอบขึ้นอยู่กับความเร็วของสายพาน หรือกำลังผลิตของสายพานการผลิต

 

Our Customer