Menu

อุตสาหกรรมยางแท่ง

image
รับซื้อยางก้นถ้วย
จากชาวสวน
image
ตัดสับหยาบเพื่อลดขนาด
ของก้อนยางให้เล็กลง
image
ล้างทำความสะอาด
เพื่อเอาสิ่งเจือปนออก
image
ตัดสับเพื่อลดขนาดให้เล็กลงอีกครั้ง
image
ล้างทำความสะอาดอีกครั้ง
เพื่อกำจัดสิ่งเจื่อปนออก
image
นำยางที่ถูกล้างทำความสะอาด
มาโรยลงในตะแกรง (เก้ะ 48 ช่อง)
image
นำเก้ะเข้าไปสู่กระบวนการอบยางให้สุก
image
กระบวนการอัดก้อนปรับ
ขนาดและชั่งน้ำหนัก
image
กระบวนการแพ็คกิ้ง

Our Customer

\