Menu

กระบวนการอบแป้ง

 

การส่งแป้งหมาดเข้าสู่ชุดอบโดยใช้ตัวส่งเป็นลักษณะเกลียว ซึ่งจะทำให้เกิดการระเหยโดยใช้ลมร้อนอุณหภูมิประมาณ 200 องศา

เมื่ออบแป้งร้อนจนได้แป้งที่พร้อมเข้าอบสำหรับลมเย็นทันทีเพื่อให้แป้งเย็นลงเพื่อเตรียมบรรจุ

Our Customer