Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมแป้งมัน / กระบวนการบดหรือสับ
หัวมันสำปะหลัง

กระบวนการบดหรือสับ
หัวมันสำปะหลัง

 

หัวมันที่สะอาดจะถูกส่งไปยังเครื่องสับโดยใช้สายพานต่อเนื่อง บางโรงงานจะมีพนักงานช่วยสับขณะหัวมันกำลังผ่านสายพาน เพื่อตัดเหง้ามันก่อนเข้าเครื่องเพื่อช่วยให้หัวมันมีขนาดเล็กลง 

Our Customer

\